Termes i condicions

Condicions de comercializació

Les presents condicions d'ara endavant "condicions generals de contractació" tenen per objecte regular la relació entre qualsevol persona interessada (el "CLIENT") que vaig efectuar el seu corresponent registre o petició de conformitat amb les condicions generals i KIWICAFES, S.L. endavant "Kiwi Bricks" o "Kiwi Cafè" indistintament. Kiwi Bricks és una empresa relacionada amb tota mena de serveis de màrqueting per a la comercialització d'immobles de tercers. El client, en la seva condició de titular i propietari de l'immoble objecte de venda "l'immoble" està interessat a què Kiwi Bricks procedeixi a prestar tots els serveis necessaris per a una potencial venda del mateix.

Política de tarifes

Som transparents

Mandat exclusivitat de venda: Només la comercialitza Kiwi Bricks o llicenciat Kiwi Bricks. Comissió al venedor de l'3%-5% de l'import de la venda en els següents termes municipals: Alacant, Badalona, Barcelona, Bilbao, Còrdova, Gijón, l'Hospitalet de Llobregat, Les Palmes de Gran Canària, Santander, Sant Sebastià, Sevilla, Valladolid, València, Vitòria i Saragossa. Subjecte a una tarifa de 3.000 € mínima a l'agència en cas de incompliment de contracte. Aquesta tarifa cobreix les despeses de supervisió, control i documentació.